Budućnost je sada: Digitalna patologija

Budućnost je sada: Digitalna patologija

Budućnost je sada: Digitalna patologija Kao što znamo, patologija je jedan od najbitnijih dijelova zdravstvenog sistema. Ljekari svakodnevno čekaju da im patološki laboratorij dostavi rezultate biopsija za svoje pacijente kako bi mogli da pravovremeno i tačno...
Primjenite ova 3 principa i postanite patient-centric lab

Primjenite ova 3 principa i postanite patient-centric lab

Primjenite ova 3 principa i postanite patient-centric lab Laboratorije imaju ključnu ulogu u svakom zdravstvenom sistemu. Međutim, konvencionalna uloga laboratorije više ne može efikasno ispuniti zahtjeve modernog zdravstva. Moderno zdravstvo polahko usvaja...
Pospremite laboratorij u svoj džep, besplatno

Pospremite laboratorij u svoj džep, besplatno

Pospremite laboratorij u svoj džep, besplatno “Mobilne aplikacije mijenjaju način na koji ljekari i pacijenti pristupaju zdravstvenim problemima” – Vincent DeRobertis, potpredsjednik kompanije Research Now. Ovo nije tek prazna priča. Na osnovu istraživanja došli...